وظايف مديريت فني و مهندسي:
    

امور فني و مهندسي به منظور ارائه خدمات فني در امور زيربنايي عمراني و آب و خاك به واحد‌هاي توليدي تشكيل گرديده و با شرح وظايف كلي ذيل مشغول فعاليت مي‌باشد:


1ـ مطالعه، طراحي، نظارت و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي آب و خاك از قبيل كانال‌ها، زهكش‌ها اعم از سطحي و زيرزميني، ايستگاه‌هاي پمپاژ، سازه‌هاي آبي، تسطيح اراضي، سيستم‌هاي آبياري تحت فشارو ...

2ـ انجام مطالعات، طراحي، اجرا و نظارت بر كليه پروژه‌هاي عمراني شركت اعم از ساختمان‌ها، راه‌ها و تأسيسات.

3ـ ارائه خدمات فني نقشه‌برداري، نقشه‌كشي، حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از آرشيو فني شركت.

4ـ ارتباط با مهندسين مشاور در زمينه عمراني و آب و خاك و انتخاب مشاوران ذيصلاح براي انجام خدمات مشاوره و طراحي و نظارت.

5ـ حل و فصل كليه مسائل مربوط به آب و آبياري شركت از قبيل تنظيم و مبادله قراردادهاي آبياري، پي‌گيري مسائل كارگروه آب و كشاورزي و منابع طبيعي، كارگروه شوراي حفاظت از منابع آب و خاك شهرستان و استان، نياز آبي و الگوي كشت شركت و ارتباط با سازمان‌هاي متولي آب و ...

6ـ توليد مصالح شني، تأمين بتن مورد نياز، آسفالت و سازه‌هاي پيش‌ساخته بتني.

7ـ ارائه خدمات از طريق تأمين دستگاه سنگين به واحدهاي توليدي شركت.

8ـ هماهنگي با شركت‌هاي گاز، آب و فاضلاب، برق منطقه‌اي، راه و ترابري، مخابرات و ... در زمينه مسيرهاي جاده‌ها، خطوط انتقال برق، آب، گاز، تلفن و ... كه از اراضي شركت مي‌گذرند مسير و حريم آن‌ها ابنيه و مستحدثات مشابه.