اهم وظايف مديريت حراست:


1-طبقه‌بندي تأسيسات به منظور تأمين حفاظت آن‌ها.

2-حفاظت از تأسيسات و اماكن طبقه‌‌بندي شده به منظور جلوگيري از هرگونه نفوذ، اخلال نظم و خرابكاري.

3-انجام اقدامات و پيش‌بيني‌هاي لازم به منظور جلوگيري از حوادث و سوانح احتمالي.

4-كنترل تردد كاركنان و مراجعين به تأسيسات و اماكن طبقه‌بندي شده از نظر امنيتي.

5-آموزش و توجيه كاركنان در خصوص حفاظت از اسناد طبقه‌بندي شده.

6-نظارت بر حسن انجام مراقبت‌هاي حفاظتي در امر گردش اسناد طبقه‌بندي شده.

7-بررسي صلاحيت امنيتي افراد در خصوص انتصاب به مشاغل حساس بر اساس دستورالعمل‌هاي واصله.

8-صدور كارت شناسايي و تردد براي كاركنان با توجه به دستورالعمل‌هاي زيربط.

9-تشكيل پرونده حفاظتي براي كاركنان.