شرح وظايف و فعاليت هاي حوزه مديريت و روابط عمومي:

روابط عمومي قبل از شروع هرسال برنامه هاي سالانه خود را در حيطه وظايفي كه بر عهده دارد پيش بيني وبرنامه ريزي مي كند.تهيه وتوليد خبر وانعكاس آن از طريق رسانه هاي سمعي وبصري، انتشار نشريه داخلي ،برگزاري مراسم مشاركت در غم وشادي كاركنان، اطلاع رساني به كاركنان، برگزاري مراسمات ملي ومذهبي، برگزاري نمايشگاه طراحي وتهيه بروشورهاي تبليغاتي شركت، تهيه عكس وفيلم از فعاليت هاي مختلف شركت، وهمچنين همكاري نزديك با ساير مراكز فرهنگي-تبليغاتي-وهنري از جمله فعاليت ها ي مرتبط با روابط عمومي مي باشد .اينك جهت مزيد اطلاع به فشرده اي از فعاليت هاي انجام يافته در دهماهه اول سال 86 اشاره مي شود:


...جدول فعاليت هاي روابط عمومي...


فعاليت هاي مطبوعاتي- رسانه اي- وارتباط مردمي:
گسترش كيفي ارتباطات جمعي، توسعه كمي وسايل ارتباطي، وبدنبال آن سرعت انتقال رويدادها، تلاش مستمر وپيگير كاركنان اين وسايل را اجتناب ناپذير ساخته است. در حال حاضر روابط عمومي با مد نظر قراردادن اصل اطلاع رساني وعينيت بخشيدن به تكريم ارباب رجوع در جهت گسترش ارتباطات جمعي بالاخص درزمينه اطلاع رساني از فعاليت هاي مختلف شركت گام هاي اساسي و رو به رشدي را پيش روي داشته است.ارسال اخبار وگزارشات خبري از فعاليت هاي مختلف شركت به سايت هاي خبري وروزنامه هاي كثيرالانتشار، ارتباط تنگاتنگ با خبرنگاران وارباب جرايد در جهت اطلاع رساني شفاف از جمله اين فعاليت ها مي باشد
فعاليت هاي هنري(خطاطي نقاشي وطراحي) ميكس مونتاژ وبروشورهاي تبليغاتي
تدوين كتابچه هاي تبليغاتي، جزوه ها، وطراحي وانتشار بروشورهاي تبليغاتي ،با شيوه هاي مناسب يكي از راههاي موثردر زمينه معرفي سازمانها ومراكز دولتي وغير دولتي مي باشد.كارهاي گرافيكي وتهيه وتوليد فيلم هاي كوتاه  مستند، خطاطي ونقاشي بخصوص پارچه نويسي ،وطراحي بنر هاي تبليغاتي از جمله كارهاي ديگر روابط عمومي مي باشد كه با جديت پيگيري مي شود.
طراحي وانتشار بروشورهاي تبليغاتي از جمله كارهاي است كه اخيرا در اختيار بازديد كنندگان قرار گرفته است ودر شهريور ماه سالجاري نيز در اختيار بازديدكنندگان قرار گرفت .

 

فعاليت هاي سمعي وبصري:
امروزه روابط عمومي نمي تواند بدون استفاده از راديو وتلويزيون ومطبوعات وظايف اصلي خود راانجام دهد.بنا بر اين استفاده از عكس ها ونصاوير زنده از فعاليت ها وتوانمندي هاي شركت بعنوان سندي زنده از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . در جدول زير به نمونه هايي از فعاليت هاي انجام يافته در واحد سمعي وبصري شركت اشاره مي شود .


فعاليت هاي اداري:
پيگيري دستورالعمل ها ومكاتبات داخلي در ارتباط با روابط عمومي بايگاني وثبت كليه مكاتبات اداري (مرتبط بااين واحد) صدور درخواست خريد وحواله هاي (مصرفي واموالي)اقلام مورد نيازروابط عمومي جزء فعاليت هاي اداري ودفتري روابط عمومي مي باشد .


فعاليت هاي انتشاراتي وآگهي ها:
توزيع بموقع كتب تخصصي مورد نياز امورات توزيع نشريه داخلي پوستر هاي تبليغاتي وبروشورهاي موردنياز استقرار سيستم صوتي وپيگيري امورات مرتبط بااين امر وهمچنين ارائه رپورتاژ آگهي وچاپ وپيگيري آگهي هاي مناقصه ومزايده (شركت) از فعاليت هاي ديگر روابط عمومي مي باشد .


فعاليت هاي فرهنگي واجتماعي:
فعاليت هاي فرهنگي واجتماعي وهمچنين برگزاري دوره هاي آموزشي از قبيل برنامه ريزي براي توسعه وترويج فرهنگ نماز شركت در مسابقات معارف اسلامي توزيع كتاب هاي آموزشي وعقيدتي و...از ديگر فعاليتهاي روابط عمومي در سطح شركت مي باشد .


واحدآموزش:
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان جهت تامین نیروی انسانی متخصص  از همان آغاز کار با جذب مشاورین داخلی و خارجی شروع کرد و در واقع برنامه مدون آموزشی خاصی نداشت تا اینکه در مرداد ماه سال 1365 واحد کل آموزش در شرکت ایجاد گردید و امر آموزش نیز از این تاریخ به بعد به صورت علمی و اصولی مورد توجه قرار گرفت .و هم اکنون نیز برنامه منظم و منسجم آموزشی سالانه تنظیم و تهیه گردیده و در طول سال اجراء می شود. تدوین برنامه های آموزشی بدو و حین خدمت زمینه را برای افزایش قابلیت ها و مهارت های و آشنایی با یافته های جدید فنی و علمی را مهیا مي سازد. لذا اجرای این آموزش ها باعث جلوگیری نسبی از ضایعات حین کار و افزایش راندمان تولید می شود و اعمال روشهای بالنسبه صحیح و اصولی را در کارها را مرهون اثرات مثبت تعلیم کادر فنی و تولیدی مي نمايد.