اهم وظايف مديريت امور بازرگاني:1.تهيه و تدوين روش‌ها و دستور‌العمل‌هاي خريد و فروش براساس خط مشي‌هاي ابلاغي و اهتمام به منظور انتخاب بهترين زمان و مبلغ خريد و فروش مايحتاج و محصولات توليدي با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شركت.

 

2.بررسي و شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات كمي و كيفي در مورد منابع عرضه اقلام مورد نياز و خريداران محصولات توليدي و ايجاد بانك اطلاعات به منظور انتخاب بهترين بازار خريد و فروش.

 

3.پيش‌بيني و برنامه‌ريزي لازم در زمينه تأمين نيازها از طريق منابع ذيربط فروش توليدات و محصولات با توجه به برنامه‌‌ها و خط مشي‌هاي ابلاغي. ـ اقدام به نوسان‌گيري قيمت‌ها و پيش‌بيني سير آن جهت استفاده از حداقل قيمت در خريد‌هاي خارجي و داخلي و تماس مستمر با شركت‌هاي فروشنده كالا و ...

 

4.بررسي نياز‌هاي ارزي در خصوص كالاهاي وارداتي و انعكاس آن به واحد ذيربط.

 

5.انجام اقدامات مربوط به گشايش اعتبارات اسنادي و ساير پروژه‌هاي پرداخت‌هاي ارزي.

 

6.تدوين پيش‌نويس بخش بازرگاني قراردادها با توليد كنندگان واجد صلاحيت به منظور تأمين كالا و خدمات مورد نياز با رعايت مقررات و توجه به خط مشي‌هاي شركت.

 

7.كسب اطلاعات دقيق در مورد قيمت‌كالاها و خدمات از طريق برقراري ارتباط با منابع عرضه كالا و خدمات.

 

8.بررسي درخواست‌هاي خريد و اقدام در جهت تأمين اقلام مورد نياز با توجه به مقررات ذيربط.

 

9.پي‌گيري سفارشات و قراردادها جهت تحويل و انجام به موقع آن‌ها.

 

11.اخذ مجوز‌هاي لازم جهت اخذ بيمه نامه‌هاي ضروري و دريافت خسارات احتمالي از شركت‌هاي بيمه.

 

12.انجام اقدامات لازم در خصوص ترخيص مستقيم كالا يا نظارت بر انجام از طريق پيمانكاران.

 

13.انجام اقدامات لازم در مورد حمل و نقل خارجي و داخلي كالاهاي خريداري شده.

 

14.بررسي و كنترل اقلام خريداري شده.

 

15.قيمت‌گذاري توليدات و محصولات با توجه به عوامل مؤثر در قيمت از قبيل بهاي تمام شده، شريط بازار و ساير عوامل اقتصادي.

 

16.بررسي، مطالعه، و رفع مشكلات اجرايي فروش.

 

17.سازماندهي دريافت‌هاي مربوط به فروش و حمل كالا. ـ تهيه و تنظيم گزارشات تحليلي از فعاليت‌هاي مديريت و ارائه آن‌ها به مقامات ذيربط.

 

18.انجام ساير امور محوله مربوطه طبق دستور مقامات مافوق.