معرفي شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

 

تاريخچه شركت:

آغاز تحول بر پهنه دشت لم يزرع مغان وچاره انديشي‌ها در جهت بهره‌برداري بهينه از بياباني كه قبل از شروع برنامه‌هاي عمراني به مارستان معروف بوده و آثاري از كشت و زرع در آن موجود نبوده است به سال 1327 برمي‌گردد و به دنبال آن فعاليت‌هاي عمراني دولت وقت با سرمايه‌گزاري‌هاي عظيم و همكاري كارشناسان داخلي و خارجي آغاز و مقدمات استفاده صحيح از آب قعرالدشت رودخانه ارس و ساير پتانسيل‌هاي خدادادي موجود منطقه ، فراهم گرديده در ادامه اين فعاليت‌هاست كه فعاليت‌هاي مربوط به احداث سد ميل مغان و شبكه عظيم آبياري از سال 1347 شروع و در سال 1351 مورد بهره‌برداري قرار گرفت و درهمين سال بود كه وزارت كشاورزي، مجتمع كشت و صنعتي را با نام طرح كشت و صنعت و دامپروري مغان در سطح 63000 هكتار از 350 هزار هكتار اراضي خالصه دولتي ، تأسيس و فعاليت‌هاي خود را آغاز نموده است .

در اسفند ماه سال 1353 نام طرح به "شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان" تبديل شد و در سال 1352 بين وزارت كشاورزي و مهندسين مشاور هاوائين اگرونوميكسـاينتر نشنال و شركت اگرونوميك ايران قراردادي منعقد شد كه به موجب آن مطالعات جامع شركت به عهده آنان واگذار گرديد.

در همين سال با به زير كشت رفتن اولين قطعات تسطيح نشده بصورت زراعت ديم، فعاليت توليد در كشت و صنعت و دامپروري مغان آغاز گرديد كه بسرعت با تسطيح اراضي و بهره‌گيري از آب، به زراعت فارياب تبديل و بدينسان نظام بهره‌وري از زمين، عملاً از شكل مرتع قشلاقي متوسط و فقير به شكل زراعت مكانيزه تغيير يافت. خوشبختانه شروع عمليات اصلي اين شركت، همزمان با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي بوده است. زيرا در سايه حمايت‌هاي همه جانبه و توجهات ويژه مسئولين وقت نظام مقدس جمهوري اسلامي و بكارگيري مشاوران ، متخصصان و كارشناسان رشته‌هاي مختلف كشاورزي و صنايع ، امكاناتي براي اين شركت فراهم گرديد كه به كانون پيشگام در عرصه توليد، ترويج و آموزش كشور تبديل گردد .

نظر به اهميت بالاي اين بنگاه بزرگ ملي در چند سال اخير و اقدامات اصلاحي مؤثر صورت پذيرفته در جهت اصلاح ساختار، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي توليد و توسعه فعاليت‌هاي توليد بذر‌هاي مختلف (‌گندم – جو – ذرت – كلزا – چغندر قند)، تليسه (نژاد اصيل) نوسازي ناوگان مكانيزاسيون زراعي، نوسازي باغات ميوه و واحدهاي صنعتي و نيز واگذاري بسياري از فعاليت‌ها به بخش خصوصي، افق جديدي در آينده آن گشوده است. شركت سهامي كشت و صنعت مغان در مسير تكاملي خود، فراز و نشيب‌هاي بسياري را متحمل شده است و راهي طولاني نيز پيش رو دارد . اين شركت به هر نيتي كه پيش از انقلاب شكوهمند اسلامي‌مان پايه‌گذاري گرديده، با بينش متعهدانه و كار شبانه‌روزي مديران و با پايمردي و پشتكار كادر صحرائي و فني و ستادي خود، از اوان انقلاب اسلامي توانسته است با پيگيري در جهت نيل به اهدافي كه مختصراً به آن اشاره شد، در منطقه محروم مغان، منشاء خير و بركت بوده و اين اثر به ياري خداوند سبحان همچنان مستدام خواهد بود.

اينك با توجه به خواسته‌ها و انتظارات مسئولين از بخش، نياز شديد زارعين و كارشناسان اجرائي سازمان‌هاي كشاورزي به آموزش‌هاي عملي كشاورزي و بويژه بالا رفتن سطح آگاهي كشاورزان كشور نسبت به سلامت و بهنژادي نهاده‌هاي مصرفي و نقش و ارزش به سزاي كاربرد بذرهاي اصلاح شده، نهال مرغوب و تليسه اصيل در افزايش قاطع توليد، اين شركت در نظر دارد كه در ادامه راه خود، همگام با سياست‌هاي اقتصادي كشاورزي نوين جهاني، در فعاليت‌هاي خود تحولي ايجاد نموده و در عرصه توليد و تكثير بذرهاي مرغوب گندم، جو، ذرت، چغندر قند، يونجه و سويا، توليد نهال و توليد تليسه براي پاسخگوئي به انتظارات و تأمين نياز واحدهاي توليدي كشور، به صورت جدي نقش آفريني نمايد .

روشن است كه تحقق اين فعاليت‌ها، امكانات، جايگاه ويژه و محيط ايزوله‌اي را مي‌طلبد كه بستر كم نظير آن در كشت و صنعت مغان به طور كامل فراهم مي‌باشد. بستري كه به ياري خداوند منان همچنان به سوي تكامل پيش خواهد رفت . با توجه به فرآيند تكاملي شركت مغان و تجربيات حاصله با قاطعيت مي‌توان گفت كه اين شركت منشاء اصلي عمران و آباداني دشت مغان بوده است بطوريكه روستاي 1000 نفري پارساآباد در سايه اين شركت پرخير با مهاجر پذيري و اسكان عشاير به دومين شهر بزرگ استان اردبيل تبديل گرديده است و وجود كشاورزان پيشرو كشوري و توسعه كشاورزي مكانيزه در دشت مغان مؤيد تأثير ترويج و آموزش آن بوده است و چه بسيار كارشناساني كه با كسب تجارب علمي و عملي دراين دانشگاه بزرگ در عرصه‌هاي ملي منشاء خدمت و اثرگذاري گرديده‌اند و توليدات بذري، دامي و باغي (نهال) اين شركت موجب افزايش ثروت ملي در تمام نقاط كشور گرديده است.