🔹به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دکتر صمد بهزاد، مدیرعامل شرکت؛ شکر را یکی از استراتژیک ترین محصولات ارزیابی نموده و اظهار داشت: چرخه تولید این محصول در کارخانه قند مغان برای تامین بخشی از نیاز مملکت انجام می گیرد و در همین راستا اقدامات زیادی برای اُوِرهال نمودن این واحد صنعتی در شرکت انجام شده است که ماحصل آن در کاهش هزینه و افزایش بهره وری مجموعه موثر می باشد.

🔹وی با اشاره به توانمندی نیروهای شاغل در کارخانه قند مغان، آنان را کارشناسان فنی توصیف کرده و خاطر نشان شد: برای ارتقای مهارت فنی همکاران شاغل در این واحد صنعتی لازم است، دوره های آموزشی مختلف برای انتقال دانش فنی برگزار گردد.

🔹عباس نعمتی، مدیر کارخانه قند مغان از انجام 360 هزار نفر ساعت جهت تعمیر و اُوِرهال کردن کارخانه سخن به میان آورده و گفت: اصلاح دور میگ، کاهش 2/8 ضایعات تولید آهک، طراحی مسیر انتقال ملاس ته نشین شده از مخازن به تانکرها و استانداردسازی آن، اُوِرهال نمودن صفر تا صد مسیر شستشوی چغندر قند، بازسازی و مونتاژ تفاله کش های دیفیزیون و بازسازی 2 کوره آتش خوار از جمله اقداماتی است که در طول دوره تعمیرات انجام شده است.

#کشت_صنعت_مغان